Cấu trúc Advise và sử dụng Advise trong tiếng Anh

Cấu trúc Advise được dùng khi một người nào đó muốn đưa ra lời khuyên. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu và sử dụng cấu trúc Advise thành thạo.

Có khá nhiều bạn chưa hiểu rõ về cấu trúc Advise cũng như cách dùng của chúng. Bên cạnh đó việc phân biệt Advise và Advice cũng gặp khá nhiều khó khăn. Bài viết bên dưới sẽ phần nào giải đáp hết các vấn đề trên.

Công thức về cấu trúc Advise cơ bản

Công thức về cấu trúc Advise cơ bản

Nội Dung Bài Viết

Cấu trúc Advise và cách dùng

Dưới đây tổng hợp các kiến thức về cấu trúc Advise và cách sử dụng chúng chi tiết nhất.

Cấu trúc Advise là gì?

Advise có nghĩa là khuyên, khuyên bảo, răn bảo. Cấu trúc này được dùng để khuyên bảo ai đó với trong một vấn đề cụ thể. Cấu trúc Advise được sử dụng để đưa ra lời khuyên cho một ai đó về một vấn đề nào đó. Người cho lời khuyên là người có kinh nghiệm hay trình độ liên quan đến vấn đề được nói tới.

Cách dùng cấu trúc Advise trong tiếng anh 

Dưới đây là một vài cấu trúc Advise được sử dụng trong tiếng anh.

S + advise + somebody + of + something

Ví dụ như: Please advise Mai of the dispatch of the goods. ( Làm ơn hãy thông báo cho Mai khi hàng hóa đã được gửi đi.

S + advise + somebody + to + something/ S + advise + somebody + on + something

Ví dụ như: My sister advised Lan to go to bed early. ( Chị gái khuyên Lan nên đi ngủ sớm hơn)

S + advise + somebody + against + Ving + something/ S + advise + not + to V+ something

Ví dụ như: Lyn advised Hung against smoking (Lyn khuyên Hưng không nên hút thuốc)

S + advise + that + S + (should) + V

ví dụ như: My parents advise me that I go to X  university. ( Bố mẹ khuyên tôi nên học trường đại học X)

Sự khác nhau giữa Advise và Advice

Mặc dù mang hình thức khá giống nhau. Tuy nhiên Advise và Advice lại có sự khác nhau rõ rệt về từ loại và cách dùng.  Advise là một động từ còn advice lại là một danh từ không đếm được. Chúng đều mang ý nghĩa là lời khuyên, lời gợi ý cho ai đó.

Ngoài ra còn phân biệt được chúng qua cách nói cách phát âm. Advice có phần đuôi là “-ice” phát âm là/s/. Còn advice có phần đuôi là “-ise” và được phát âm là /z/

Viết lại câu bằng cách sử dụng cấu trúc Advise  

Công thức:

If I were you, S + V

You should (not) + V

Let’s + V

Why don’t we + V?

What/How about + Ving…?

S + had better (not) + V

→ S + advise + somebody + (not) + to V + something

Ví dụ như: If I were you, I would try harder.(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố gắng hơn).

→ I advised to try harder. (Tôi khuyên bạn nên cố gắng hơn).

Trên đây là tổng hợp các kiến thức về cấu trúc Advise. Bên cạnh đó giúp bạn phân biệt được Advice và Advise một cách chuẩn nhất. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Ngữ Pháp -