Chủ ngữ giả It, There. Cấu trúc và Cách dùng

Cấu trúc câu thông thường có 2 thành phần là chủ ngữ và động từ. Tuy nhiên đôi lúc cần dùng chủ ngữ giả vì câu không có chủ ngữ phù hợp với động từ đi liền với nó. 2 chủ ngữ giả thường gặp và dùng phổ biến trong tiếng anh là ITTHERE. Cùng chuyên mục ngữ pháp tìm hiểu rõ hơn về nó nhé!

chủ ngữ giả tiếng anh

Nội Dung Bài Viết

Định nghĩa chủ ngữ giả

Trong 1 số trường hợp, chúng ta không xác định được chủ ngữ trong câu. Lúc đó chúng ta phải dùng chủ ngữ giả.

Chủ ngữ giả nằm ở vị trí đầu câu, đảm nhiệm chức năng như 1 chủ ngữ thật của câu.

Chủ ngữ giả với IT

Ví dụ: It is very funny to watch this cartoon movie. (Xem phim hoạt hình này thật vui)

Ví dụ: This is my computer. It is new. (Đây là cái máy tính của tôi. Nó mới đó) (It thay thế cho my computer)

Cấu trúc 1

It + be + adj + to V

Ví dụ: It is boring to learn Literature. (Học văn thật là chán)

Ví dụ: It is interesting to walk under the rain. (Thật là thú vị khi đi bộ dưới mưa)

Cấu trúc 2

It + be + adj + that clause

Ví dụ: It is funny that I talk to Anna. (Thật là vui vẻ khi nói chuyện với Anna)

Ví dụ: It is annoying that they speak too loudly. (Thật bực bội khi mà họ nói chuyện to như thế)

Lưu ý: Nếu chúng ta có cụm find / think that + it + be thì có thể lược bỏ bethat

Ví dụ: I find it difficult to follow this map. (Tôi thấy đi theo cái bản đồ này thật là khó)

= I find that it is difficult to follow this map

chủ ngữ giả it

Cấu trúc 3

It + be + adj + that + S + should + V-bare

Các tính từ sau đây được sử dụng trong cấu trúc này:

Reasonable (hợp lý)

Desirable (mong muốn)Essential (thiết yếu)Crucial (quan trọng)
Urgent (khẩn cấp)Significant (có ý nghĩa)Required (yêu cầu)

Vital (quan trọng)

Recommended (giới thiệu)

Suggested (đề nghị)Necessary (cần thiết)Advised (khuyên)
Imperative (mệnh lệnh)(In)appropriate (thích hợp)Important (quan trọng)

Ví dụ: It is necessary that we should play sports to strengthen our health. (Điều cần thiết là chúng ta nên chơi thể thao để tăng cường sức khỏe)

Ví dụ: It was recommened that we should eat Chinese food at this restaurant. (Chúng ta được giới thiệu là nên ăn đồ ăn Trung Hoa tại nhà hàng này)

Cấu trúc 4

It + be / seem + a / an + Noun / Noun clause

Một số danh từ được dùng là: good thing (điều tốt), shame (sự đáng tiếc), relief (sự nhẹ nhõm), mercy (sự may mắn, sung sướng), waste of…(sự phung phí), nuisance (sự phiền toái, rắc rối),…

Ví dụ: It is a shame that the ball missed the goal (Thật là đáng tiếc khi quả bóng đã bỏ lỡ khung thành)

Ví dụ: It is a waste of time helping him. (Thật là phí thời gian giúp đỡ anh ấy)

Chủ ngữ giả IT còn được dùng trong các trường hợp sau:

Ví dụ: It’s 8 o’clock. (Giờ là 8 giờ)

Ví dụ: It’s Friday. (Nay là thứ 6)

Ví dụ: It is about 500 miles from here to the post office. (Từ đây đến bưu điện khảng 500 dặm)

Chủ ngữ giả với THERE

Chủ ngữ giả THERE được dùng khi:

Ví dụ: There are 4 people in my family. (Gia đình tôi có 4 người)

Ví dụ: There is a bridge near my house. (Có 1 cây cầu ở gần nhà tôi)

Ví dụ: There are many colorful flowers in our garden. (Có rất nhiều bông hoa màu sắc trong khu vườn của chúng ta)

Ví dụ: There used to be a convenient store at the corner of this street. (Từng có 1 cái cửa hàng tiện lợi ngay góc đường này)

chủ ngữ giả với there

There + be + đại từ bất định / các từ chỉ lượng + (for somebody) + to do something

Đại từ bất định: nothing, something,…

Các từ chỉ lượng: a lot of, several, some,…

Ví dụ: I’m very hungry but there is nothing to eat. (Tôi đang rất đói bụng nhưng không có gì để ăn cả)

Ví dụ: There are some missions for us to do. (Có một vài nhiệm vụ chúng ta phải làm)

Bài tập chủ ngữ giả

Các bài tập chủ ngữ giả cơ bản, các bạn cùng thực hiện ngay nhé.

Điền it / there thích hợp vào chỗ trống

1) …………is 5pm and I’m cooking dinner.

2) …………is a puppy outside. ………..looks very cute.

3) …………were some difficult exercises in the test. I couldn’t do well.

4) ……….is Saturday. ………is a festival this weekend. Do you want to join with us?

5) ………..is so hot today. I’m going swimming this afternoon.

6) Will……..be any changes? I think ……. will be a good idea to mix 2 colors for our painting.

7) I find……….boring to read a novel.

8) ……….are some problems to face up with.

9) (on the phone). Hello. ……..is Julie.

10) I have got a new mobile phone. ………..is my graduation day present from my parents.

Đáp án:

1) It             2) There / It             3) There             4) It / There            5) It

6) there / it              7) it                8) There                9) It                 10) It

Qua bài học hôm nay các bạn đã biết thêm về một trường hợp đặc biệt là chủ ngữ giả. Chúng ta dùng chủ ngữ giả IT và THERE trong những trường hợp cụ thể khác nhau và nhiều cấu trúc. Chúc các bạn học tốt.

Ngữ Pháp -