Mean là gì? Cách dùng Mean trong Tiếng Anh

Như đã tìm hiểu ở những bài học trước thì hiện tượng đa nghĩa là một hiện tượng khá phổ biến trong tiếng Anh. Động tự Mean là một ví dụ điển hình. Không chỉ dừng lại ở việc đa nghĩa, mean còn có rất nhiều cách dùng khác nhau. Hôm nay iievietnam.org sẽ giải đáp về vấn đề này thông qua bài viết ý nghĩa của mean là gì? Cách dùng động từ Mean trong Tiếng anh.

Mean là gìi? Cách dùng Mean

Mean là gì? Cách sử dụng Mean

Content

Giải nghĩa về Mean trong Tiếng Anh

Mean là gì?

Mean đóng vai trò là một động từ trong cậu. Mean có rất nhiều nghĩa như:

Mean có nghĩa là nghĩa là gì, như thế nào.

Ví dụ : The red light means that you must stop.

(Đèn đỏ có nghĩa là việc bạn phải dừng lại)

Mean có nghĩa chỉ ý muốn.

Ví dụ: Did he mean that he was happy with your offer? (Ý anh ta là anh ta cảm thấy vui vẻ với lời đề nghị của bạn à?)

Mean có nghĩa là dự định, mong muốn làm gì.

Mean = inttend

Mean mang ý nghĩa chỉ dự định, dự tính làm gì.

Ví dụ: I have been meaning to visit my mother all day.

(Tôi dự định là sẽ ở lại chơi với mẹ tôi cả ngày hôm nay)

Cách sử dụng Mean

Mean có nhiều ý nghĩa. Do đó, mean cũng có nhiều cách sử dụng khác nhau:

Mean + V-ing/ Noun/ That+ mệnh đề

Ví dụ: This sign means not stopping.

(Biển báo này có nghĩa là dừng lại)

Mean + to V = intend + to V

Ví dụ: He won’t mean to study Math tonight

(Anh ấy không có ý định học Toán tối nay)

That means and That’s mean?

Ví dụ:

– After Mary had yelled at her sister, her mom said: “That’s mean”

(sau khi Mary mắng em gái cô ấy, mẹ cô ấy đã quát lên rằng làm như thế là không tốt)

– That means you are loving her ( Điều đó có nghĩa là bạn yêu cô gái ấy)

It means là gì?

Ví dụ:

If you choose key C, it means that she has four balls.

(Nêu bạn chọn đáp án C, điều đó có nghĩa là cô ấy có 4 quả bóng)

Ví dụ: What does real love mean?

(Tình yêu đích thực là gì?)

✅ Xem thêm: Not at all là gì

Gerund Verb (V-ing) và Verb infinitive (To –V) là hiện tượng ngữ pháp khó nhưng lại gặp nhiều trong chương trình Tiếng Anh. Mean là một trong những động từ có thể ghép cặp với cả V-ing và To- V. Ngoài Mean cũng còn rất nhiều những động từ có dạng như thế.

Như vậy chúng tôi vừa giải nghĩa mean là gì chi tiết. Chúng ta cùng đón đợi ở những bài học tiếp theo nhé.

Định Nghĩa -