Nội dung, ý nghĩa và hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đi đường

Nội dung, ý nghĩa và hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đi đường được thể hiện rõ nét, từ đó góp phần giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn bài Đi đường.

Đi đường là một bài thơ do Bác Hồ sáng tác trong khoảng thời gian bị địch bắt tù đày. Đây chính là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời hoạt động của Người. Dưới đây là một số nội dung và ý nghĩa của bài thơ Đi đường.

Khám phá hoàn cảnh sáng tác, nội dung và ý nghĩa của bài thơ Đi đường

Khám phá hoàn cảnh sáng tác, nội dung và ý nghĩa của bài thơ Đi đường

Nội Dung Bài Viết

Tác giả, tác phẩm bài thơ Đi đường

Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác không những hoạt động chính trị mà còn là một nhà văn lớn trong nền văn học nước nhà. Bài thơ Đi đường nằm trong số các bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù”. Chúng được Bác sáng tác khi đang trong thời gian bị giam ở Trung Quốc.

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đi đường

Năm 1942, Nguyễn Ái Quốc sang Trung Quốc dự định sẽ liên hệ lực lượng kháng chiến. Tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế. Khi đến Túc Vinh của Trung Quốc Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Bác bị giam cầm và di chuyển qua nhiều nhà giam khác nhau. Trong thời gian này Bác đã sáng tác ra bài thơ Đi đường. Đây là bài thơ nằm trong tập “Nhật ký trong tù” nổi tiếng.

Nội dung và ý nghĩa của bài thơ Đi đường

Nội dung bài thơ Đi đường

Nội dung của bài thơ nói đến hành trình leo núi vượt qua nhiều ngọn núi cao vất vả và gian lao. Thế nhưng con người đã chinh phục được thiên nhiên và trở thành trung tâm của bài thơ. Khi đã vượt qua tất cả con người đứng trên được đỉnh núi cao quan sát được mọi thứ và tầm nhìn trở nên rộng mở hơn.

Ý nghĩa bài thơ Đi đường

Ý nghĩa trong bài thơ Đi đường có khá nhiều lớp nghĩa khác nhau. Nghĩa đen là kể về cuộc hành trình leo núi với nhiều khó khăn thử thách. Thành quả của sự cố gắng là chinh phục được ngọn núi cao và thu mọi cảnh vào trong tầm mắt. Nghĩa bóng ở đây có ý chỉ khi bắt đầu con đường cách mạng của dân tộc sẽ gặp nhiều gian nan khó khăn. Với sự quyết tâm, kiên trì cùng những nỗ lực cố gắng sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Sự nghiệp cách mạng nhất định sẽ thắng lợi.

Trên đây là khái quát tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội dung và ý nghĩa về bài thơ Đi đường tóm gọn những ý chính. Qua đó giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về bài thơ trên.

Văn Học Lớp 8 -