Neither nor Either or: khái niệm, cấu trúc & cách dùng

Neither nor – Either or là 2 cặp cấu trúc luôn xuất hiện cùng nhau trong các dạng bài tập Tiếng Anh. Chính vì thế đôi khi khiến nhiều người bị nhầm lẫn giữa 2 cặp cấu trúc và gây ra lỗi sai đáng tiếc. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc Neither nor Either or, trong bài viết ngữ pháp chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức xoay quanh 2 cấu trúc này.

Cấu trúc cách dùng Neither nor Either or

Bài học về Neither nor Either or

Content

Neither nor

Neither nor là gì

Neither…nor: Không…cũng không/đều không hoặc cả

Thông thường, Neither sẽ kết hợp với nor như một từ nối trong câu. Chúng thường nối 2 hoặc nhiều sự lựa chọn thay thế tiêu cực.

Ex: Neither Germany nor France got to the quarter final last year.

(Cả Đức và Pháp đều không được vào tứ kết năm ngoái)

Cách dùng

– Neither…nor dùng để diễn tả khả năng xảy ra hoặc lựa chọn của hai hay nhiều đối tượng. Hay nói cách chính xác hơn, người nói sẽ dùng cấu trúc Neither…nor để nhấn mạnh việc không lựa chọn hoặc không thích cả 2 hay nhiều đối tượng cụ thể.

Ex: Neither Lan and Nam was choosen.

(Cả Lan và Nam đều không được chọn)

– Khi sử dụng Neither…nor thì câu đó sẽ trở thành câu phủ định.

Ex: I like neither the river nor the mountain.

(Tôi đều không thích sông và núi)

Cấu trúc

Cấu trúc Neither nor: Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)

Ex: She is neither angry nor sad.

(Cô ấy không tức giận cũng không buồn)

*Vị trí của Neither…nor trong câu:

+ Đầu câu

Ex: Neither I nor Will likes drinking tea.

(Cả tôi và Will đều không thích uống trà)

Neither the cat nor the dog can fly.

(Cả mèo và chó đều không thể bay)

Ví dụ Neither nor Either or

Neither the cat nor the dog can fly.

+ Giữa câu (thường để nối 2 hay nhiều danh từ hoặc đại từ)

Ex: Elize neither drink nor smoke.

(Elize không uống rượu cũng không hút thuốc)

Either or

Either or là gì

Either…or: hoặc…hoặc

Tương tự như Neither, Either sẽ kết hợp với or trở thành từ nối trong câu. Either…or chủ yếu nối hai hay nhiều sự lựa chọn tuy nhiên chỉ được chọn 1 trong 2.

Ex: Either Justin or Wing received my message.

(Hoặc Justin hoặc Wing đã nhận tin nhắn của tôi)

Cách dùng

– Either…or thường nói về khả năng xảy ra của các đối tượng được nhắc đến trong câu hoặc thể hiện sự lựa chọn giữa cái này cái kia. Nói một cách cụ thể, Either…or là sự lựa chọn chỉ 1 cái duy nhất mà không phải là tất cả.

Ex: You should buy either the blue bag or the red one.

(Bạn nên mua chiếc túi màu xanh hoặc chiếc túi màu đỏ)

– Câu mang nghĩa khẳng định khi dùng Either…or.

Ex: Mian can either call him the office or stay at home.

(Mian có thể gọi cho anh ấy ở văn phòng hoặc ở nhà)

Cấu trúc

Cấu trúc Either or: Either N1 or N2 + V(chia theo N2)

Ex: My friend can either go out or stay here.

(Bạn tôi có thể ra ngoài hoặc ở đây)

Phân biệt Neither nor và Either or

Tiêu chíNeither norEither or
Bản chấtTrong câu phủ định

Ex: Neither my sister nor my brother likes learning Maths.

(Cả chị và anh trai tôi đều không thích học Toán)

Trong câu khẳng định

Ex: Either Jin or Jsol likes drinking coffee in the morning.

(Hoặc Jin hoặc Jsol thích uống cà phê vào buổi sáng)

Cách dùngNeither…nor để nhấn mạnh việc không lựa chọn nào hoặc không thích cả 2 hoặc nhiều đối tượng cụ thể.

Ex: They should neither go shopping nor go to visit their grandparents in Da nang.

(Họ không nên đi mua sắm và cũng không nên đi thăm ông bà họ ở Đà Nẵng)

Either…or là sự lựa chọn chỉ 1 cái duy nhất mà không phải là tất cả.

 

Ex: He will either go to the cinema or stay at home to study.

(Anh ấy sẽ đi xem phim hoặc ở nhà để học bài)

 

Cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ

Tìm hiểu về cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ.

+ V­(phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khằng định) + S2.

Ex: A: She doesn’t like listening to music in her free time.

B: Neither does he.

(A: Cô ấy không thích nghe nhạc lúc rảnh rỗi.

B: Anh ấy cũng thế.)

S+ V(phủ định)  …. S+ Trợ động từ(phủ định) , either.

Ex: A: Huyen enjoys eating many vegetables.

B: I do, either.

(A: Huyền thích ăn nhiều rau.

B: Tôi cũng thế.)

Lưu ý khi dùng Either or và Neither nor

– Khi động từ đứng với Either…or và Neither…nor, động từ phải được chia theo chủ ngữ (S2).

Ex: Neither my house nor this bridge was built in 2018.

(Cả nhà của tôi và chiếc cầu này đều không được xây vào năm 2018)

Either my aunt or my uncle studied here in 1998.

(Hoặc dì hoặc chú của tôi đã học ở đây vào năm 1998)

– Trong câu, nếu sử dụng Neither…nor có nghĩa là câu đó đã mang nghĩa phủ đị, do đó chúng ta không cần thêm “not”. Cấu trúc thay thế:

Neither…nor = Not either…or

Ex: Phong usually neither learns English nor reads books in his free time.

(Phong thường không học Tiếng Anh và cũng không đọc sách lúc anh ấy rảnh rỗi)

➔ Phong doesn’t usually either learn English or read books in his free time.

(Phong thường không học Tiếng Anh và cũng không đọc sách lúc anh ấy rảnh rỗi)

✅ Xem thêm: Cấu trúc There is There are

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về cấu trúc Neither nor và Either or. Chúng tôi hy vọng với những kiến thức tổng hợp bên trên giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, cấu trúc và cách dùng của 2 cặp cấu trúc này. Chúc bạn học thật tốt!

Ngữ Pháp -