So that: cấu trúc cách dùng cần nắm vững

Trong tiếng anh có một số từ khá thông dụng trong câu như so, too, either, neither, as,… nhưng mọi người lại rất hay nhầm lẫn. Nguyên nhân chính là do chưa hiểu hết nghĩa cũng như cách dùng của các từ này dẫn đến tình trạng dùng sai; dùng nhầm. Bởi vậy, bài học ngữ pháp hôm nay cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc cách dùng so that để sử dụng đúng và đủ từ/cụm từ này.

cấu trúc cách dùng so that

Article Summary

Tìm hiểu về cấu trúc so that

So là gì?

So là từ có rất nhiều ý nghĩa. Tùy từng vị trí mà nó đứng trong câu.

Khi So là phó từ

>> So có nghĩa là đến mức như thế khi đứng trước một tính từ hoặc một trạng từ; một phó từ khác.

Ví dụ: Don’t look so angry!

(Đừng giận dữ như thế)

Cấu trúc của so với chức năng là phó từ như sau:

So + tính từ/ phó từ: đến mức như thế; rất; cực kỳ

Not so + tính từ/phó từ (+as)+…Không đến mức như thế

Ví dụ: It wasn’t so sad last time.

(Không đến nỗi buồn như thế đâu)

I haven’t spend so much time playing game.

(Tôi chưa từng để tốn quá nhiều thời gian cho việc chơi game.)

>> So có nghĩa là đến mức đến nỗi mà

S + be + so + adj + as + to V

Ví dụ: she was so kind as to take a taxi for me.

(Cô ấy tốt đến nỗi mà gọi taxi cho tôi.)

>> So được sử dụng trong so sánh bằng

S1 + tobe/ Verb + so + adj/adv + as + S2

He is so good a player as his wife.

(Anh ấy là người chơi giỏi như vợ anh ta.)

>> So many/ so much: nhiều dùng để chỉ một số hoặc lượng không xác định.

Ví dụ: so much something ( rất nhiều điều – vô nghĩa)

So much for somebody/ something: chẳng có gì để nói với ai cả; chẳng có gì để làm với cái này cả.

>> So có nghĩa là như thế này, cách kia.

Ví dụ: stand with your arms, so.

(Đứng giang tay ra, như thế đó.)

>> So có nghĩa là cũng như vậy, như thế.

So + trợ động từ + S

Ví dụ: He is divorced and so am I

Anh ấy đã lý hôn và tôi cũng vậy.

Ví dụ: Is he coming? – I beleive so

So được sử dụng là liên từ

Khi so là liên từ có nghĩa là vì vậy, cho nên.

>> So được sử dụng sau dấu phẩy để nối hai vế câu có mối quan hệ nhân- quả với nhau.

Ví dụ:

The shops were closed, so I didn’t get any milk.

(Các cửa hiệu đã đóng cửa nên tôi không thể nào mua được sữa)

>> So có nghĩa để chỉ mục đích

Ví dụ: I gave you a map so you wouldn’t get lost

Tôi đưa cho bạn chiếc bản đồ này để bạn không bị lạc.

>> So đừng đầu câu để đưa ra kết luận: Vậy là…

Ví dụ: So I agreed with your opinion.

(vì vậy, chúng tôi đồng ý với quan điểm của bạn.)

Cấu trúc so that

>> So… that là cấu trúc được sử dụng phổ biến trong tiếng anh dùng để chỉ một hành động; một sự việc đó quá / đến nỗi như thế nào; để mà;…

Cấu trúc so that:

S1 + to be/ verb + so + adj/adv+ that + S2+…: cái gì quá.. đến nỗi mà.

Ví dụ:

This skirt is so small that I can’t put it on

Chiếc váy này quá nhỏ khiến tôi không thể mặc vào được.

>> So that: có nghĩa là với mục đích để làm gì. Với chức năng này so và that đi liền với nhau theo cấu trúc như sau:

S1+ Verb +…+so that+ S2+ Verb+ …

Ví dụ: She worked hard so that everything will be ready tomorrow.

(cô ấy làm việc chăm chỉ để mọi thứ sẽ sẵn sàng vào ngày mai.

Ngoài ra, so that còn có nghĩa tương đồng với in order to. Đọc chi tiết kiến thức in order to.

Đảo ngữ với so that

Ngoài cách dùng thông thường người học có thể tăng thêm cường độ nhấn mạnh cho câu được nói đến với cách đảo ngữ so that như sau:

S1 + to be + so + adj+ that + S2+…=So + adj + S1 + that + S2 + Verb 2+…

>> So that chỉ được sử dụng làm đảo ngữ khi có ý nghĩa là quá đến nỗi mà.

>> So much/ so great khi đảo ngữ ta có thể thay thay thế bằng such.

Ví dụ:

We are so much that we can’t manage to take a summer vacation for our children.

= Such are we that that we can’t manage to take a summer vacation for our children.

(Chúng tôi bận đến nỗi mà chúng tôi không thể thu xếp một kỳ nghỉ hè dành cho lũ trẻ.)

✅ Xem thêm: Phân biệt will và be going to

Tất cả những ngữ pháp liên quan đến như cấu trúc so that hướng dẫn cách dùng đã được đề cập đầy đủ trong bài viết trên. Bạn đọc tham khảo và luyện tập để tránh những lỗi sai hay mẹo bẫy trong các bài thi nhé. Nếu có ý kiến thắc mắc hay đóng góp về cho blog bạn đọc vui lòng comment dưới bài viết để chúng mình giải đáp và hoàn chỉnh hơn nhé. Chúc các bạn học tốt.

Ngữ Pháp -