Ngữ Pháp

Kiến thức về cấu trúc, cách dùng ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nâng cao. Cụ thể ngữ pháp như:

? Câu điều kiện (câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp)

? Câu đảo ngữ (đảo ngữ câu điều kiện 1,2,3. Not until, Not only but also)

? Trạng từ (trạng từ chỉ cách thức, thời gian và nơi chốn, mức độ, tần suất, nghi vấn, số lượng, quan hệ)

? Liên từTừ nối Tiếng Anh

? Đại từ (đại từ )

? Giới từ:
Giới từ chỉ nơi chốn
Giới từ chỉ thời gian
Giới từ di chuyển
Cách dùng In On At
Bảng giới từ.
? Câu đơn:
Câu cầu khiến
Câu đề nghị
Câu cảm thán
Câu hỏi đuôi
Câu bị động
Câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn
? Mệnh đề:
Mệnh đề danh từ (Noun clause)
Mệnh đề trạng ngữ (Adverb clause)
Mệnh đề quan hệ (Relative clause)
Rút gọn mệnh đề quan hệ
Liên tục cập nhật kiến thức Tiếng Anh chính xác, nhanh chóng.

DMCA.com Protection Status