Các Thì Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp 13 thì trong Tiếng thường gặp nhất.

? 13 thì Tiếng Anh

Đối với hiện tại:
Thì hiện tại đơn
Thì hiện tại tiếp diễn
Thì hiện tại hoàn thành
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Đối với quá khứ:
Thì quá khứ đơn
Thì quá khứ tiếp diễn
Thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Đối với tương lai:
Thì tương lai đơn
Thì tương lai gần
Thì tương lai tiếp diễn
Thì tương lai hoàn thành
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
Tất cả các thông tin về thì Tiếng Anh như cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết cơ bản. Mời các bạn ôn tập kiến thức.

DMCA.com Protection Status